เตรียมกับงานนิทรรศการวิชาการ ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 "ตลาดนัดวิชาการ" ในวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 

ฝ่ายวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

  • เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
  • โทรศัพท์ :: 0-7431-7100  ต่อ 1110
  • โทรศัพท์ / FAX  :: 0-7431-7133